YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Hai dung dịch chất nào sau đây đều tác dụng được với Fe?

    • A. CuSO4 và ZnCl2
    • B. MgCl2 và FeCl3.
    • C. CuSO4 và HCl. 
    • D. HCl và CaCl2.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>