AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
  X Tác dụng với Cu(OH)2 Hợp chất có màu tím
  Y Quỳ tím ẩm Quỳ tím hóa xanh
  Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch mất màu và tạo kết tủa trắng
  T Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch mất màu.

  Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. Gly-Ala-Ala, metylamin, anilin, acrilonitrin. 
  • B. metylamin, anilin, Gly-Ala-Ala, acrilonitrin.
  • C. Gly-Ala-Ala, metylamin, acrilonitrin, anilin. 
  • D. acrilonitrin, anilin, Gly-Ala-Ala, metylamin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>