AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este X có các đặc điểm sau:
  - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
  - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Chất Y tan vô hạn trong nước.
  • B. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.
  • C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
  • D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X, thu được sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>