AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức phân tử nào sau đây là của este no, đơn chức, mạch hở?

  • A. C4H10O2
  • B. C4H8O2
  • C. C4H6O4.
  • D. C4H6O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>