AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ.
  • B. Chất béo là chất rắn không tan trong nước.
  • C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
  • D. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA