AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bắn một hạt α có động năng 5,21 MeV vào hạt nhân \(_7^{14}N\) đang đứng yên gây ra phản ứng \(\alpha  + _7^{14}N \to _8^{17}O + p\). Biết phản ứng thu năng lượng là 1,21 MeV. Động năng của hạt nhân O gấp 4 lần động năng hạt p. Động năng của hạt nhân O bằng 

  • A. 0,8 MeV      
  • B. 1,6 MeV        
  • C. 6,4 MeV   
  • D.  3,2 MeV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>