AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một điện tích điểm q chuyển động với vận tốc \(\vec v\) trong từ trường đều có cảm ứng từ \(\vec B\). Góc giữa vecto cảm ứng từ \(\vec B\) và vận tốc \(\vec v\) là α. Lực Lo – ren – xơ do từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn xác định bởi công thức 

  • A. \(f = \left| q \right|vB\sin \alpha \)
  • B. \(f = \left| q \right|vB\cos \alpha \)
  • C. \(f = \left| q \right|vB\tan \alpha \)
  • D. \(f = \left| q \right|{v^2}B\sin \alpha \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>