AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do.Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0.Chu kỳ dao động điện từ của mạch là

  • A. \(T = 2\pi {Q_0}{I_0}\)
  • B. \(T = 2\pi \frac{{{I_0}}}{{{Q_0}}}\)
  • C. \(T = 2\pi LC\)
  • D. \(T = 2\pi \frac{{{Q_0}}}{{{I_0}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>