AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dao động tắt dần có 

  • A. Tần số giảm dần theo thời gian     
  • B.  động năng giảm dần theo thời gian
  • C. Biên độ giảm dần theo thời gian    
  • D. li độ giảm dần theo thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dao động tắt  dần có biên độ giảm dần theo thời gian

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>