AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng khi nói về đường sức điện 

  • A. Nơi nào đường sức điện mạnh hơn thì nới đó đường sức điện vẽ thưa hơn
  • B. Các đường dức điện xuất phát từ các điện tích âm   
  • C. Qua mỗi điểm trong điện trường ta có thể vẽ được ít nhất hai đường sức điện   
  • D. Các đường sức điện không cắt nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>