AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng quang – phát quang là 

  • A. sự hấp thụ điện năng chuyển hóa thành quang năng
  • B. hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn
  • C. sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác
  • D. hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hiện tượng quang phát quang là sự hấp thu ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>