ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo. Thế năng của con lắc lò xo khi vật có li độ x là

  • A. \({{\rm{W}}_t} = \frac{{k{x^2}}}{2}\)
  • B. \({{\rm{W}}_t} = k{x^2}\)
  • C. \({{\rm{W}}_t} = \frac{{kx}}{2}\)
  • D. \({{\rm{W}}_t} = \frac{{{k^2}x}}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>