YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phần trăm nguyên tố dinh dưỡng có trong 500g (NH4)2SO4 là bao nhiêu?

  • A. 20,21%
  • B. 79, 89%
  • C. 78, 89%
  • D. 21,21%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tố dinh dưỡng là đạm (nitơ).

  Thành phần phần trăm của N trong (NH4)2SO4:

  %N = (14,2.100%) : 132 = 21,21%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON