YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cặp hóa chất nào được dùng để nhận biết KCl, NH4NO3 và Ca(H2PO4)2?

  • A. NaOH và HCl
  • B. NaOH và Ca(OH)2
  • C. KOH và H2SO4
  • D. H2SO4 và CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Cho Ca(OH)vào các mẫu thử

  + Mẫu thử có mùi khai chất ban đầu là NH4NO3

  2NH4NO3 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2NH3 + H2O

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là Ca(H2PO4)2

  2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2  Ca3(PO4)2 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là KCl

  - Có thể dùng NaOH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116224

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF