YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các loại phân sau, phân nào là phân bón kép?

  • A. CO(NH2)2
  • B. NH4NO3
  • C. KNO3
  • D. Ca3(PO4)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. CO(NH2)chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

  B. NH4NO3 chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

  C. KNO3 chứa cả nguyên tố K và N → là phân bón kép

  D. Ca3(PO4)2 chỉ chứa nguyên tố P → là phân bón đơn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122094

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON