YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các dãy chất sau, dãy nào chỉ toàn phân đạm: 

  • A. NH4Cl, CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4
  • B. Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4, NH4NO3
  • C. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4
  • D. KCl, CO(NH2)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân đạm chứa nguyên tố N

  Một số loại phân đạm thường gặp như: Phân urê, phân amoni nitrat, phân amoni sunphat, phân amoni clorua, phân Xianamit canxi, phân amoni photphat 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7816

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON