YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các chỉ số 16 – 16 – 13 nói lên điều gì?

  • A. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O5  : K2O = 16 : 16 : 13
  • B. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P : K là 16 : 16 : 13
  • C. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O3  : K2O = 16 : 16 : 13
  • D. Cho biết tỉ  lệ khối lượng pha trộn các nguyên tố  P2O5  : N : K2O = 16 : 16 : 13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cho biết tỉ lệ khối lượng pha trộn giữa các nguyên tố N : P2O5  : K2O có trong loại phân này lần lượt là 16 : 16 : 13

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7817

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON