YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các loại phân bón sau, phân bón nào có hàm lượng đạm tăng dần:

  • A. CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl
  • B. NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2
  • C. (NH4)2SO4, NH4Cl, NH4NO3, CO( NH2)2
  • D. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CO(NH2)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm lượng đạm chính là hàm lượng N có trong phân bón

  Trong (NH4)2SOlà (14.2) : 132 = 21,12%

  Trong NH4Cl là 14 : 53,5 = 26,17%

  Trong NH4NOlà (14.2) : 80 = 35%

  CO(NH2)2 là (14.2) : 60 = 46,67%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON