YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các loại phân bón sau, phân bón nào có hàm lượng đạm tăng dần:

  • A. CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl
  • B. NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2
  • C. (NH4)2SO4, NH4Cl, NH4NO3, CO( NH2)2
  • D. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CO(NH2)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm lượng đạm chính là hàm lượng N có trong phân bón

  Trong (NH4)2SOlà (14.2) : 132 = 21,12%

  Trong NH4Cl là 14 : 53,5 = 26,17%

  Trong NH4NOlà (14.2) : 80 = 35%

  CO(NH2)2 là (14.2) : 60 = 46,67%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON