YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3. Đâu là dãy gồm các phân bón kép?

  • A. KCl, NH4NO3, NH4Cl
  • B. (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2,
  • C. (NH4)2HPO4, KNO3
  • D. NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phân bón kép là phân bón chứa từ 2,3 nguyên tố N, P, K

  →  (NH4)2HPO4, KNO3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON