YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có trong tự nhiên dùng làm phân bón hóa học?

  • A. CaCO3
  • B. Ca3(PO4)2
  • C. Ca(OH)2
  • D. CaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hóa học thường gặp là Ca3(PO4)2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON