YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Our car _______ because it’s not where it’s normally parked in the parking lot.

  • A. should have been stolen
  • B. would have been stolen
  • C. must have been stolen
  • D. need have been stolen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Cấu trúc: must have + PP: ắt hẳn là, chắc đã (Chỉ một kết luận logic trên những hiện tượng xảy ra ở quá khứ).

  Tạm dịch: Xe của chúng tôi ắt hẳn là đã bị đánh cắp bởi vì nó không còn ở chỗ chúng tôi hay đậu trong bãi đỗ xe.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100331

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON