YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  From the passage, it can be inferred that author views body building _______ .

  • A. with enthusiasm
  • B. as an artistic from
  • C. with scientific interest
  • D. of doubtful benefit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Key word: author views bodybuilding as

  Clue: Enthusiasts of the "body-building" cult make use of the principle of use and disuse to "build" their bodies, almost like a piece of sculpture, into whatever unnatural shape is demanded by fashion in this peculiar minority: Dùng và không dùng để xây dựng cơ thể, gần giống như một tác phẩm điêu khắc, họ biến đổi thành những hình thù không tự nhiên tùy theo xu hướng thời trang trong cái xã hội nhỏ khác lạ đó.

  Phân tích đáp án:

  A. with enthusiasm: với sự hào hứng

  B. as an artistic form: như một dạng nghệ thuật

  C. with scientific interest: với một niềm yêu thích khoa học

  D. of doubtful benefit: như một lợi ích đáng nghi ngờ

  Đây là câu hỏi không đơn giản, đòi hỏi ta phải hiểu về sắc thái từ ngữ mà tác giả sử dụng. Các từ mang ý nghĩa tương đối không hài lòng, không cỏ cảm tình lắm như: unnatural (không tự nhiên), peculiar (dị biệt, lập dị), minority (thiểu số).

  Do đó đáp án chính xác là D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON