YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Marketing this new product will be expensive, but _______ it will be worth the money we spend on it.

  • A. at long last
  • B. down the years
  • C. in the event
  • D. in the long run

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Tạm dịch: Quảng bá sản phẩm mới này sẽ tốn kém nhưng về mặt lâu dài thì nó đáng đồng tiền chúng ta bỏ ra.

  A. at long last: sau một thời gian dài = finally

  Ex: At long last his prayers had been answered.

  B. down the years: trong quá khứ

  Ex: I worked a lot down the years

  C. in the event = when the situation actually happened: vào lúc xảy ra điểu gì

  Ex: I got very nervous about the exam, but in the event, I needn't have worried: it was really easy.

  D. in the long run = down the road: trong tương lai xa

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON