YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Miss Diligent did nine hour’s _______ studying a day for her exam.

  • A. heavy
  • B. solid
  • C. powerful
  • D. big

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Tạm dịch: Cô Diligent đã học liên tục 9 tiếng một ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

  - solid /ˈsɒlɪd/ (adj): liên tục, không ngừng (khoảng thời gian)

  Ex: - The essay represents a solid week's work.

  - It rained for two hours solid this afternoon.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON