YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  At the 2015 Women in the World Summit, Hillary Clinton asserted that “ _______ cultural codes, religious beliefs and structural biases have to be changed”.

  • A. deep-seated
  • B. deep-seating
  • C. seated-deep
  • D. seating-deep

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Tạm dịch: Tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Thế giới năm 2015, Hillary Clinton đã nhấn mạnh rằng những tập tục văn hoá cổ hủ, niềm tin tôn giáo và định kiến truyền thống phải được thay đổi".

  - assert /əˈsɜːt/ (v): xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán

  - deep-seated (adj): sâu kín, ngấm ngầm,(nghĩa bóng) chắc chắn, vững chắc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100333

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON