YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lien was walking her dogs in the park, she met Lan accidentally.

  Lan: “How lovely your pets are!”

  Lien: “ _______ .”

  • A. Thank you, it's nice of you to say so
  • B. Really? They are
  • C. Can you say that again
  • D. I love them, too

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Thank you. It’s nice of you to say so: là lời phúc đáp thích hợp nhất cho câu cảm khen ngợi phía trên.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON