YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ông B vay của chị H 10 lượng vàng. Đến ngày hẹn, ông B đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H làm đơn kiện ông B ra toà. Việc chị H kiện ông B ra toà là hành vi

  • A. sử dụng pháp luật             
  • B. thi hành pháp luật
  • C. tuân thủ pháp luật      
  • D. áp dụng pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON