YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

  • A. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân
  • B. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân
  • C. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân
  • D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON