YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh?

  • A. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất
  • B. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh
  • C. Xúc tiến các hoạt động thương mại
  • D. Tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON