YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chất xã hội của pháp luật phản ánh

  • A. nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội
  • B. nghĩa vụ của một bộ phận nhân dân trong xã hội
  • C. nhu cầu của dân nghèo trong xã hội
  • D. nhu cầu của một bộ phận nhân dân trong xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON