YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thể hiện qua

  • A. tiền lương                              
  • B. hợp đồng lao động
  • C. chế độ làm việc           
  • D. điều kiện làm việc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON