YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta? 

   

  • A. Anh               
    
  • B. Mĩ                  
    
  • C. Pháp              
    
  • D. Liên Xô 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Pháp là nước không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta. 

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1096

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF