YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ban thư kí Liên hợp có nhiệm kì 
   

  • A. 3 năm                    
    
  • B. 2 năm                  
    
  • C. 1 năm
    
  • D. 5 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ban thư kí Liên hợp có nhiệm kì 5 năm 

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON