YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Việt Nam là thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc? 

   

  • A. 149           
    
  • B. 150                
    
  • C. 151             
    
  • D. 152 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc 

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF