ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào 

   

  • A. 17/7/1945
    
  • B. 18/7/1945          
    
  • C. 19/7/1945         
    
  • D. 21/7/1945 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào ngày 17/7/1945.

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1