YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào 

   

  • A. 17/7/1945
    
  • B. 18/7/1945          
    
  • C. 19/7/1945         
    
  • D. 21/7/1945 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào ngày 17/7/1945.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF