YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày 

   

  • A. 24/10/1945
    
  • B. 25/10/1945
    
  • C. 26/10/1945
    
  • D. 27/10/1945 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày 24/10/1945

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF