ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày 

   

  • A. 24/10/1945
    
  • B. 25/10/1945
    
  • C. 26/10/1945
    
  • D. 27/10/1945 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày 24/10/1945

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1