ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày 

   

  • A. 24/10/1945
    
  • B. 25/10/1945
    
  • C. 26/10/1945
    
  • D. 27/10/1945 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày 24/10/1945

  Đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP