ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại 

   

  • A. Pari
    
  • B. London
    
  • C. New York
    
  • D. Đức 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại New York

  Đáp án C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1099

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1