YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào của đường lối kháng chiến chống Pháp được thể hiện rõ nét nhất trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh?

  • A. Toàn dân
  • B. Toàn diện
  • C. Trường kì
  • D. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường lối kháng chiến toàn dân là nội dung được thể hiện rõ nét nhất trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19-12-1946): bất kì đàn ông đàn bà, bất kì người già người trẻ, phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, hễ là người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc xuổng gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống Pháp cứu nước…

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON