YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao tháng 9-1960, Đảng Lao động Việt Nam quyết định triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III?

  • A. Do tác động của xu thế hòa hoãn trên thế giới
  • B. Do Mĩ mở rộng chiến tranh ra toàn Việt Nam
  • C. Do cách mạng 2 miền có bước phát triển mới
  • D. Do Trung Quốc và Liên Xô đồng ý ủng hộ Việt Nam chống Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   

  Đến năm 1960, cách mạng hai miền Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng. Sau phong trào Đồng Khởi, cách mạng miền Nam đã chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Miền Bắc đạt nhiều thành tựu trong việc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế và cải tạo quan hệ sản xuất. Do đó đòi hỏi Đảng phải đề ra được đường lối mới phù hợp với tình hình thực tế => tháng 9-1960, Đảng Lao động Việt Nam đã triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

  Đáp án cần chọn là: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON