• Câu hỏi:

  Một trong những tính chất nổi bật của hiện tượng siêu dẫn là

  • A. Có thể duy trì dòng điện rất lâu.   
  • B. Có thể tạo ra dòng điện mà không cần nguồn.
  • C. Công suất tiêu thụ điện của nó lớn.   
  • D. Cường độ dòng điện luôn rất lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC