AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai:

  • A. Tia lửa điện và hồ quang điện đều là dạng phóng điện trong không khí ở điều kiện thường.
  • B. Tia lửa điện cần có hiệu điện thế vài vạn vôn; còn hồ quang điện chỉ cần vài chục vôn.
  • C. Cường độ dòng điện trong tia lửa điện và hồ quang điện đều nhỏ.
  • D. Tia lửa điện có tính chất gián đoạn, còn hồ quang điện có tính chất liên tục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>