• Câu hỏi:

  Nếu trong bình điện phân không có hiện tượng cực dương tan thì có thể coi bình điện phân đó như

  • A. một tụ điện                  
  • B. một nguồn điện     
  • C. một máy thu điện           
  • D. một điện trở thuần   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC