AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

  • A. electron tự do                  
  • B. ion     
  • C. electron và lỗ trống       
  • D. electron, các ion dương và ion âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>