AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng nhiệt điện có quá trình chuyển hóa

  • A. điện năng thành nhiệt năng. 
  • B. nhiệt năng thành điện năng.
  • C. cơ năng thành điện năng.           
  • D. hóa năng thành điện năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>