AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án chưa chính xác nhất ?

  • A. Kim loại là chất dẫn điện tốt                 
  • B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm
  • C. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt 
  • D. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>