AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những nguyên tử hay phân tử trung hòa được tạo ra ở catốt của bình điện phân: 

  • A. có thể bay lên khỏi dung dịch điện phân.                  
  • B. có thể tác dụng với catốt và dung môi.
  • C.  có thể bám vào catôt.      
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>