AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau là do:    

  • A. Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau.       
  • B. Mật độ electron tự do khác nhau.
  • C. Tính chất hóa học khác nhau.      
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>