AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi có dòng điện chạy qua bình điện phân thì

  • A. các ion (+) về catốt, các electron và các ion (–) về anốt.
  • B.  các electron đi về anốt còn các ion dương đi về catốt.
  • C. các ion dương đi về catốt còn các ion âm đi về anốt.
  • D. các ion (+)  đi từ catốt sang anốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>