AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim lọai tuân theo định luật Ôm ?

  • A. Có cường độ lớn                   
  • B. Dây kim lọai có tiết diện nhỏ
  • C. Dây kim lọai có nhiệt độ rất thấp ( vài độ K )
  • D. Dây kim lọai có nhiệt độ không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>