AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng ?

  • A. Điện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt độ tăng                     
  • B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời của các electron 
  • C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion 
  • D. Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron trong kim loại lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>